Terug naar de basis in de Ardennen

Uw grenzen worden op de proef gesteld Ze worden duidelijk maar ook uw vermogen anderen hulp te vragen of te verlenen helder. Uw wens is dat men op elkaar kan bouwen binnen de grenzen van de groep, maar ook van ieder als persoon. Het ‘eigenaarschap’ wordt vorm gegeven om u zodoende kritischer en actiever te laten worden en mee te denken in het handelen. Individuele vaardigheden, de vaardigheden van het team en de verschillende denkpatronen worden verder ontwikkeld. U wordt zich meer bewust van uw effect op de ander en op de groep. De groep verhoogt haar bewustzijn.

U neemt het eigenaarschap echt in bezit door verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen handelen. Het team vergroot de eigen handelings- en analysemogelijkheden rond het werk. Er zijn lichamelijke contact oefeningen, oefeningen in samenwerking, grenzen bepalen en in bekwaamheid van handelen. Het ‘theoretische’ deel speelt natuurlijk ook een belangrijke rol. Omdat het een weekend of week betreft wordt er aan de priv├ęzijde veel aandacht geschonken, naar gelang de mogelijkheden en wensen. De afzondering, zoeken van stilte, lezen van een boek en ook de maaltijden brengen de essentie van de persoon in beeld.