Gespreksvoering

Gesprekken voeren doen we allemaal, elke dag. Zelfbewust communiceren, op respectvolle wijze een gesprek voeren leiden vaak tot de beste uitkomsten. Echter de effecten die een gesprek heeft kan sterk wisselen. In deze training leren we u wat belangrijk is in het gesprek en leggen daarmee een de basis voor een goed gesprek. Tal van onderwerpen komen aan de orde:

  • het doel van het gesprek
  • factoren die van belang zijn voor dat gesprek
  • de tijd die het gesprek kan of mag duren
  • de wijze van communiceren
  • de afspraken
  • de planning voor het vervolg

Communiceren heeft de laatste decennia sterke ontwikkelingen ondergaan. We zijn voortdurend op de hoogte van deze nieuwe ontwikkelingen. De bijeenkomsten geschieden daarom op basis van een combinatie van kennis en interpretatie van de hedendaagse ontwikkelingspsychologie, van diverse gedragswetenschappen en van leefpatronen in westerse en niet-westerse culturen.

Neem contact op -0622520971- met De Coach Company voor een intakegesprek.